Agile voor dummies

geplaatst in: Agile, Alle Blogs, Scrum, Soft Skills | 0
Beeld: Unsplash/Bonneval Sebastien

Wat is het verschil tussen scrum en agile, wat is lean en hoe zit het eigenlijk met dat Spotify-model? Dit zijn allemaal vragen die we te horen krijgen bij aanvang van onze trainingen.

In dit artikel onderscheiden we verschillende begrippen én vertellen we wat ze inhouden.

Wat is agile?

Agile is de naam voor de werkwijze. Eigenlijk is Agile een paraplu waaronder Scrum, Kanban, eXtreme Programming, Nexus, Scaled Agile Framework (SAFe), het Spotify-model, DevOps, Large Scaled Scrum (LeSS), DSDM Agile Projectmanagement, PRINCE2 Agile en Lean Startup vallen.

De basis van de Agile-aanpak zijn zelfsturende teams die waarde creëren door met Scrum, Kanban of een combinatie van beiden te werken. De wendbaarheid (agility) zit in de opgeleverde resultaten die ontstaan uit experimenteren en leren van je fouten.

Hieronder leggen we de meest voorkomende termen binnen de Agile-methodiek uit.

Scrum

In de Agile-paraplu kun je met verschillende methoden werken: één daarvan is Scrum. Scrum is een Agile-framework gericht op een team dat (software) producten ontwikkelt aan de hand van een afgebakende en geprioriteerde lijst met functionaliteiten. Die lijst noemen we een Product Backlog. De functionaliteit en de prioriteit wordt bepaald door de Product Owner in overleg met de business. Daarnaast is er de Scrum Master, hij begeleidt het team.

Bij Scrum draait het om teamwork en een strakke rolverdeling. Gezamenlijk wordt er in Sprints (iteraties) gewerkt waarbij planning, uitvoering, review en retrospective zorgen voor resultaat.

De Scrum Guide kun je hier downloaden.

Kanban

Kanban heeft eenvoudigere afspraken dan Scrum. Bij Kanban geldt vooral dat duidelijk moet zijn wat de status van het werk is. Net als bij Scrum wordt dit werk visueel gemaakt op planborden, maar bij Kanban is er geen rolverdeling.

Kanban is ideaal voor het uitvoeren van lijnactiviteiten waarbij de focus op minder activiteiten tegelijk ligt. Houd bij Kanban wel doorlooptijd goed in de gaten – anders ontstaat een bottleneck of een blokkerende factor.

eXtreme Programming

eXtreme Programming (XP) is een software ontwikkelmethode waarmee je vaak kortere releases hebt. Het bestaat uit een aantal technieken die worden toegepast bij systeemontwikkeling in een Agile-omgeving. Pair Programming, Test Driven Development, Automated Testing en Continuous Integration zijn voorbeelden. XP wordt vaak in combinatie met Scrum gebruikt.

Scrum, Kanban en XP worden kort uitgelegd vanuit de rol van Product Owner in onderstaande video.

Scrum-of-Scrums

De Scrum-of-Scrums wordt gebruikt voor afstemming als in de organisatie meerdere teams met elkaar samenwerken. Vanuit elk Scrum-team gaat een vertegenwoordiger naar de Scrum-of-Scrums stand-up. De Product Owners overleggen soms ook.

Traditionele organisatie

Als je in een traditionele organisatie (lijnorganisatie) werkt en er vooral onderhoud en aanpassingen aan producten wordt gedaan is Agile dé manier van werken. Je kunt kiezen voor SAFe, DevOps of het Spotify-model. Onderliggend in deze methoden wordt op teamniveau met Scrum of Kanban gewerkt. 

Scaled Agile Framework

Het Scaled Agile Framework (SAFe) beschrijft de organisatie rondom de Agile-delivery in releases (Release Teams) met meerdere Scrum of Kanban-teams.

De releases moeten vanuit verschillende teams goed zijn geïntegreerd en daarnaast goed aansluiten op de bestaande operationele organisatie. Dit continue proces van integreren en leveren wordt de samenwerking tussen Development en Operations genoemd, kortweg DevOps.

Het hoogste niveau in de organisatie, het Portfolio level, richt zich met Lean Leadership op de waarde ketens (value streams) en faciliteert de onderliggende niveau’s in de Agile-manier van werken. SAFe werkt het best in grote organisaties.

Meer informatie over SAFe kun je hier vinden.

Spotify-model

Het Spotify-model (van de bekende muziekdienst) is toegankelijker voor kleinere organisaties. Binnen dit model noemen de teams zich Squads en Squads kunnen samenwerken binnen een Tribe.

De verschillende rollen overleggen samen in een Chapter over hun werkwijze. Zo kan er een Chapter voor software-testers ontstaan waarin testers vanuit verschillende Squads samenwerken in een Tribe.

Ook kan er worden samengewerkt in Guilds. Guilds zijn groepen met een bepaalde interesse die worden gevormd uit Squads en Chapters. Zo’n interesse kan bijvoorbeeld een nieuwe tooling zijn.

Bij Spotify is er géén Scrum Master – de begeleiding van het Agile proces wordt door Agile coaches voor hun rekening genomen.

Het motto binnen het Spotify-model is ‘You build it, you run it’. Daardoor is er weinig overdracht.

Meer weten? Bekijk dan onderstaande video.

DevOps

Eerder hadden we het al kort over DevOps – de combinatie van Development en Operations. DevOps is sterk in opkomst om Agile-veranderingen, -verbeteringen en -vernieuwing op een goede manier in de lijnorganisatie te laten landen.

DevOps kan een onderdeel van SAFe zijn maar ook een op zichzelf staand onderdeel zijn van bijvoorbeeld het Spotify-model.

Projecten

Bij een kleinschalige verandering kun je kiezen voor alléén Scrum of Kanban. Als het gaat het om een groter project met meerdere teams dan is een completere aanpak met (PRINCE2) Agile Project Management beter controleerbaar.

De afstemming (overall planning) en de risico’s worden bewaakt door de Projectmanager en hij/zij zorgt ervoor dat het project tot een succesvol einde komt. Met Agile Project Management zijn projecten eindig, in tegenstelling tot projecten in de lijnorganisatie.

De reden om Agile-projecten te doen is vooral als activiteiten keten-overstijgend moet worden georganiseerd of als er tijdelijk moet worden samengewerkt met andere organisaties.

Agile Projectmanagement

Agile Projectmanagement (DSDM) is een complete methode voor het managen van Agile projecten. Op hoofdlijnen wordt vooraf bedacht wat de afbakening is, welke risico’s er zijn en daarnaast welke businesscase er geïdentificeerd worden.

De belangrijke beslissingen worden genomen op projectniveau door een stuurgroep met daarin de Business Sponsor (opdrachtgever), Business Visionary (senior gebruiker), Technical Coördinator (senior leverancier) én de projectmanager (dit is anders dan bij PRINCE2!).

De projectmanager plant o.a. welke onderdelen van het eindproduct worden gemaakt door welke teams. Zo’n zelfsturend team met daarin Business Analyst, Business Ambassador(s) en Solution Developer(s) en Tester(s) kan met Scrum Sprints werken.

Meer weten? Kijk dan hier.

PRINCE2 Agile

Als je veel hebt geïnvesteerd in PRINCE2 bestaat de mogelijkheid PRINCE2 mét Agile te combineren door een werkpakket als team met Scrum op te leveren.

De valkuil bij de combinatie PRINCE2 en Scrum is dat het vooraf te specifiek is – en daarmee verdwijnt de flexibiliteit van de Agile/Scrum aanpak. Het is goed om het PRINCE2 Agile-manual (PRINCE2 with Agile) erbij te houden, dit is een zeer uitgebreide beschrijving van de op maat gemaakte combinatie.

Agile Projectmanagement (DSDM) gebruikt een eigen vocabulaire maar PRINCE2 Agile maakt gebruik van bekende terminologie uit PRINCE2, Scrum, Kanban en Lean.

Meer leren?

We hopen dat we de Agile-paraplu met dit artikel wat voor je hebben verduidelijkt. Zelf aan de slag met Agile?

Laat een reactie achter