Betekent DevOps het einde van ITIL?

Betekent DevOps het einde van ITIL?

geplaatst in: Best Practices, ITIL | 0

Door de verdere professionalisering van alle IT gebieden, denk aan strategie, architectuur, ontwerp, implementatie en beheer, komen er ook steeds meer methoden, technieken en frameworks. Een van de nieuwste ontwikkelingen is de opkomst van DevOps. Er is wat onduidelijkheid ontstaan in hoeverre DevOps de vervanger is van ITIL. Om maar direct de onzekerheid weg te nemen en duidelijkheid te verschaffen: DevOps vervangt ITIL niet en de opkomst van DevOps betekent dus ook niet het einde van ITIL. Sterker nog: DevOps is een filosofie die het ITIL framework effectiever kan maken. 

In dit blog leg ik uit waarom ITIL en DevOps elkaar niet bijten of wegdrukken, maar juist een aanvulling op elkaar zijn.

ITIL/IT Service Management

ITIL is als sinds eind jaren ‘80 het framework voor (ICT) waarmee op efficiënte en effectieve wijze diensten geleverd worden aan de klant. Het is een beschrijving van hoe een dienstverlener zichzelf kan organiseren, positioneren en verbeteren om aan de interne – of externe klant waarde te kunnen (blijven) toevoegen in de vorm van (ICT) diensten.

Binnen ITIL staat de service of dienst centraal. Rondom deze service is de ITIL Service Lifecycle ontworpen. Allereerst wordt in Service Strategy nagedacht over de vraag hoe, waarom en waarmee de dienstverlener de klant kan ondersteunen. In Service Design wordt vervolgens alles in het werk gesteld om de nieuwe service (of wijzigingen op bestaande services) te ontwerpen. De ontworpen en ontwikkelde service wordt vervolgens via Service Transition operationeel gemaakt, waarna de service in Service Operations daadwerkelijk waarde toevoegt doordat de gebruiker de service in gebruik neemt. Omdat de wereld rondom de service niet stil staat en er altijd behoefte is aan verandering (verbetering) is er een grote noodzaak om continu na te blijven denken over verbeteringen. Deze verbeteringen staan centraal binnen Continual Service Improvement.

Ondanks de verdere professionalisering van (ICT) dienstverleners is er nog altijd helaas sprake van het ‘over de muur gooien’ van een nieuwe service. In de ITIL-publicaties Service Design, Service Transition en Service Operations wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.

DevOps

DevOps is geen proces of framework. Nee, het is een filosofie. Een filosofie waarin twee schijnbaar tegenstrijdige werelden verbonden worden. Enerzijds is dat de wereld van het ontwerpen en doorvoeren van verbeteringen en nieuwe services. Anderzijds is dat de wereld van het beheer van bestaande services. Om in ITIL termen te spreken: Wat voor Service Design (ontwerp) en voor Service Transition (implementatie) core is, vormt voor Service Operation (beheer) een potentieel risico.

Als een service goed draait verander je er natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk aan.
DevOps is de filosofie die aandacht vraagt voor de koppeling tussen Development en Operations. Laat de medewerkers binnen de Operations functies meedenken en meewerken aan het ontwerp. Alleen op deze manier weten de ontwerpers dat er naast de functionele gebruikers eisen en wensen ook beheeracceptatiecriteria zijn.

ITIL en DevOps

Het risico dat er nieuwe of gewijzigde services ‘over de muur’ worden gegooid wordt geminimaliseerd door het toepassen van de DevOps filosofie. Daar waar ITIL antwoord geeft op de vraag: ‘wat’?, zal DevOps invulling geven aan de vraag: ‘hoe’?

Bij een juiste toepassing van ITIL en DevOps zullen deze twee elkaar dus versterken! Er zullen tijdens de beheerfase (Service Operation) minder incidenten optreden door een te smal ontwerp. Een vermindering van het aantal incidenten zorgt, naast een verhoogde klanttevredenheid, ook voor een hogere productiviteit binnen de klantorganisatie en een efficiëntere inzet van IT-resources. Kortom een perfecte Business Case voor zowel de (ICT) dienstverlener als de klant.

 

bp_header2

Laat een reactie achter