Het tijdperk van de klassieke ICT’er is voorbij

geplaatst in: Alle Blogs, Interviews | 0

Wat is jouw meerwaarde? Deze vraag moeten ICT’ers zichzelf stellen volgens Engelbert Soyo, Manager ICT Beheer bij ABN AMRO, afdeling Hypotheken. Tegenwoordig wordt van ICT’ers meer gevraagd dan vroeger. Ze moeten niet alleen alles afweten van hun specifieke vakgebied, maar ook breed georiënteerd en flexibel zijn. Bovendien moeten ze een balans kunnen vinden tussen procesgericht en lean werken. Vraagt deze andere manier van werken ook om een andere manier van leren?

Engelbert Soyo, Manager ICT Beheer bij ABN AMRO, afdeling Hypotheken

ABN AMRO, afdeling Hypotheken is verantwoordelijk voor de hypotheekactiviteiten binnen ABN AMRO. Zo verstrekt deze afdeling hypotheekproducten via verschillende kanalen en onder verschillende merken, zoals ABN AMRO, Florius en MoneYou. Dit onderdeel van ABN AMRO is gevestigd in Amersfoort.

ICT in spagaat

In de financiële sector is sprake van een paradox: aan de ene kant krijgen financiële instellingen te maken met steeds meer regelgeving. Aan de andere kant moeten ze flexibeler worden zodat ze snel kunnen inspelen op de vraag van de klant en marktontwikkelingen. Daardoor verandert er ook veel voor ICT‘ers in de financiële sector. “In onze branche wordt er meer verwacht van ICT’ers. Ze moeten niet alleen technische kennis hebben, maar ook om kunnen gaan met de impact van wet- en regelgeving op hun werk zoals AMA, Advanced Measurement Approach, Cobit, et cetera. Die regels moeten ze immers in acht nemen, om aan te tonen dat ze verschillende processen op orde hebben, bijvoorbeeld hun change proces- en autorisatiebeheer”, zegt Soyo. Daarnaast moeten ICT’ers steeds meer business- en proceskennis hebben zodat hun werkgever ze breed kan inzetten. “Weet je als ICT-beheerder wat het change proces en andere ITIL-processen inhouden? Ben je in staat om agile te werken als dat gevraagd wordt? Weet je wat belangrijk is voor je klant? Want met alleen basiscertificeringen kom je er niet meer.”

Employability

Reorganisaties zijn schering en inslag in financiële sector. Daarom doen ICT-werknemers er in deze branche volgens Soyo goed aan om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. “Wat is jouw toegevoegde waarde? Hoe onderscheid jij je? Om in de toekomst goed in de markt te liggen, moet je als ICT’er kunnen aantonen dat je over meer beschikt dan alleen de standaard kennis van voor de hand liggende certificeringen.” Zelfs de goede specialisten doen er met het oog op toekomst goed aan om zichzelf breder te ontwikkelen, want werkgevers kiezen tegenwoordig vaak voor ICT’ers die op meer gebieden inzetbaar zijn. “Tegelijkertijd is kennis alleen niet zaligmakend: het is één van de ingrediënten in de formule. Uiteindelijk gaat het om employability. Ofwel, heb jij niet alleen de kennis maar ook de vereiste praktijkervaring en instelling?”

Meebewegen met ontwikkelingen

Agile is bij veel financiële instellingen een belangrijk aandachtspunt. Soyo: “Ze willen de slag maken naar agile, zodat ze zo snel mogelijk kunnen meebewegen met de klantvraag en marktontwikkelingen, noodzakelijke aanpassingen kunnen doen naar aanleiding van wet- en regelgeving en onder andere snel kunnen inspelen op disruptive technologies.” Juist in de financiële wereld kan agile belangrijk zijn. Waarom? “Banken hebben beperkte speelruimte doordat ze acteren binnen een kader van strikte regelgeving. Echter, door binnen de besteedbare ruimte agile, snel te acteren, kunnen ze het verschil maken zonder de regels aan hun laars te lappen.” Als ambitieuze financiële instelling moet je volgens Soyo wel meegaan met deze ontwikkeling: ”Elke bank is min of meer bezig met agile, niet alleen op het vlak van applicatieontwikkeling maar ook qua processen en ICT-beheer. Dus als je niet meedoet, kan je niet inspelen op de actuele ontwikkelingen. Dan sta je eigenlijk al met 3-0 achter.”

Aandacht voor agile

Hoe kan je als ICT’er jouw ICT-omgeving agile beheren? “Bepaalde beheerelementen kun je agile maken, bijvoorbeeld het capaciteitsmanagement: wat is de workload en wat is dus de backlog? Als je alle incidenten, problems, changes, projectwerkzaamheden et cetera in kaart brengt, kan je daaruit afleiden of je genoeg capaciteit in huis hebt ‒ qua mensen en kennis. En misschien nog belangrijker, of je ook prioriteiten moet stellen”, licht Soyo toe. ICT’ers die agile kunnen werken op meer fronten dan applicatieontwikkeling, hebben een duidelijke meerwaarde voor hun werkgever. Ze kunnen bijvoorbeeld beter hun prioriteiten bepalen en die direct aanpakken in sprints van twee tot drie weken. Daarnaast zijn ze in staat om continu bij te sturen: naar aanleiding van eerdere sprints analyseren wat wel en wat niet goed is gegaan. “Deze agile aanpak vraagt wel meer van ICT’ers. Ze moeten op een andere manier kunnen werken en denken. Bijvoorbeeld door de inzichten uit eerdere sprints te vertalen in een gerichtere tijdsinschatting voor toekomstige werkzaamheden.”

Toepassen in de context

Door de toenemende focus op Agile, groeit ook de vraag naar mensen die Agile kunnen werken. Maar hoe zorg je als ICT’er dat je daar bij hoort? Vereist dat ook een nieuwe manier van leren? “Voor ons is niet het slagingspercentage van onze werknemers, maar de kwaliteit van leren het belangrijkste”, zegt Soyo. “Mensen hebben van nature de behoefte om te sparren. Daardoor leren ze beter en efficiënter.” Klassikaal leren sluit daar beter op aan dan e-learning. Bovendien doen ICT’ers er volgens Soyo goed aan om meer trainingen te volgen dan alleen de standaard certificeringscursussen. “Daar moeten we wel duidelijk onderscheid in maken: certificeringscursussen kun je prima volledig via e-learning volgen, maar cursussen waar een veranderelement inzet niet. Dat zijn de cursussen waarin medewerkers kennis opdoen met meerwaarde. Hierin leren ze ook hoe ze hun kennis kunnen toepassen in een specifieke context, zoals in de omstandigheden binnen hun bedrijf. Dat leer je niet in een boek. Om kennis te kunnen toepassen, moet je kunnen sparren met medestudenten en docenten.”

In de financiële sector neemt de vraag naar een agile aanpak, breed geschoold ICT-personeel en contextuele ICT-cursussen toe. Daardoor ontstaat er ook meer behoefte aan learning partners die cursussen met meerwaarde aanbieden. Dat wil zeggen; trainingen waarin cursisten kennis leren toepassen op de business van hun werkgever of klanten. Soyo: “Dat betekent dat trainingsaanbieders ook hun docenten moeten opleiden in bijvoorbeeld nieuwe methodieken zoals SCRUM. Zodat ze in staat zijn om de kale theorie te vertalen naar de praktijk van specifieke bedrijven. Wat in een boek staat kan iedere trainer oplepelen, maar daar heeft een medewerker niets aan als hij weer achter zijn bureau zit. Het is zaak om samen met trainingsaanbieders, deze nieuwe manier van doceren te optimaliseren. Zo kunnen we exact die ICT’ers opleiden waar onze sector in de toekomst behoefte aan heeft.”

Laat een reactie achter