Van technisch expert naar vertaler van business eisen

Van technisch expert naar vertaler van business eisen

geplaatst in: Alle Blogs, Interviews, IT, Microsoft | 0


Van on-premise naar de cloud, van technisch naar functioneel beheer, van aparte programma’s naar geïntegreerde software – er vinden verschillende verschuivingen plaats binnen de IT-wereld. Wat betekent dat voor de IT-professional: welke kennis heeft hij nodig? En hoe kunnen bedrijven en opleiders de IT-professional helpen om deze kennis op te doen? Ron Augustus, Director Small and Midmarket Solutions & Partners (SMS&P), van Microsoft gaat daar dieper op in.

Microsoft is het grootste softwarebedrijf ter wereld, vooral bekend van het softwarepakket Microsoft Office en het besturingssysteem Windows. Maar Microsoft is van meer markten thuis; met Xbox, Bing, Windows Phone en Surface. Met al deze producten streeft Microsoft één en hetzelfde doel na: klanten helpen om met technologie meer uit zichzelf te halen. Dat kan een bedrijf zijn die efficiënter wil werken met virtuele servers of een persoon die zijn foto’s met vrienden wil delen via de cloud.Ron Augustus TIF (2)

Vier trends

“Bij Microsoft zien we een duidelijke beweging richting de cloud en cloud-diensten”, zegt Augustus. Daarnaast onderscheidt hij vier algemene IT-trends. “Ten eerste werken we steeds meer hardware onafhankelijk. Het gaat in deze snel veranderende wereld steeds meer om de gebruiker, die staat centraal wil bijvoorbeeld ook Excel of Outlook gebruiken op een iOS of Android apparaat.

Ten tweede lopen IT-systemen steeds meer in elkaar over, terwijl we vroeger meestal afgebakende applicaties gebruikten voor bijvoorbeeld orderinvoer en e-mail. Tegenwoordig is het voor gebruikers moeilijk te zien waar Office eindigt en het CRM-systeem begint.” Dat voedt volgens Augustus de behoefte aan één gebruiksinterface: een ontwikkeling die aansluit op de derde trend: “Eindgebruikers verwachten nu meer van software. Applicaties moeten snel en voordelig zijn en bovendien op elk device werken.” Ook de vierde en laatste trend hangt daarmee samen. “We wisselen onderling veel gegevens uit. Mede doordat iedereen vanaf elke plek toegang kan krijgen tot elk stukje data. Daardoor is de beveiliging van data belangrijker geworden en wordt de roep om privacyregels steeds luider.”

Van technisch naar functioneel

De vier trends leiden tot grote veranderingen in de IT-markt. Augustus: “Traditionele IT-organisaties hebben het moeilijk. Zo neemt het aantal ondernemers dat diensten rondom software of datacenters levert en licenties doorverkoopt zienderogen af.” Dat betekent dat ook de vraag naar IT’ers met kennis en vaardigheden op dit vlak daalt. “De werkzaamheden van IT’ers verschuiven van technisch naar functioneel beheer. Hoe moet ik mijn applicatielandschap inrichten en zie ik door de bomen het bos nog?” Dat zijn vragen waar de IT-professional zich vandaag de dag druk om maakt. Augustus concludeert: “Eigenlijk wordt IT voor eindgebruikers steeds eenvoudiger en voor IT-professionals steeds complexer.”

Nieuwe basiskennis

Hoe kunnen IT-professionals meegaan met de huidige trends? Hebben ze daar specifieke, nieuwe kennis en skills voor nodig? IT’ers moeten in de eerste plaats weten wat een cloud-omgeving inhoudt. “Wat betekent het om met applicaties te werken die niet meer in je eigen datacenter draaien? Bovendien moet je bekend zijn met technologie als IaaS, PaaS en SaaS. Hoe en waar kun je dat implementeren? Hoe makkelijk kan dat zijn?” Augustus licht toe: “Vroeger duurde het ongeveer twee weken om een server te deployen in je eigen omgeving. Nu kan je in een kwartier een virtuele server in gebruik nemen ‒ tenminste, als je weet hoe. Dat is basiskennis voor de moderne IT’er.” Daarbij brengt Augustus wel een nuancering aan: “Dat betekent niet dat alles cloud moet zijn, maar je moet wel weten hoe je jouw eigen datacenter kan koppelen aan de cloud.”

Security en privacy

Security-kennis en -expertise behoort ook tot de nieuwe basisset voor de moderne IT-professional. IT’ers moeten vandaag de dag niet alleen weten hoe ze bijvoorbeeld hun IT-verdediging hackerproof maken, maar ook hoe ze datalekken voorkomen en welke privacywetgeving wanneer geldt. “Welke data mag je wel in huis hebben en welke niet? Voldoet jouw organisatie aan de dataprivacy-regels of is daar nieuw beleid voor nodig? De overheid en banken verwachten dat iedere organisatie zorgvuldig omgaat met zijn gegevens en alles doet om datalekken te voorkomen”, zegt Augustus. Dat heeft ook consequenties voor software ‒ en dus voor Microsoft. “Wij voorzien onze software nu bijvoorbeeld vaak van advanced threat protection.”

Strategisch inzicht

Naast specifieke technische kennis wordt van de IT-professional van morgen ook verwacht dat hij bepaalde soft skills in huis heeft. Augustus: “De rol van de IT-professional verandert van technisch expert naar vertaler van businesseisen, uiteraard op basis van geschikte technologie.” IT is uitgegroeid tot een middel om je te kunnen onderscheiden van concurrenten. “Bijna elke organisatie is tegenwoordig min of meer ook een IT-bedrijf. Het gaat niet langer om de assets, maar om een slimme manier om assets en marktvraag snel te kunnen verbinden. En dat kan met IT. Zo zijn er tegenwoordig succesvolle banken zonder geld, luchtvaartbedrijven zonder vliegtuigen en taxibedrijven zonder auto’s.” Augustus verwacht dat bedrijven in de toekomst vooral behoefte hebben aan twee soorten IT’ers: “De adviserende IT-professional die strategisch denkt en de data-architect.” De strategische IT’er weet hoe hij IT kan inzetten om concurrentievoordeel te behalen, de data-architect hoe hij met IT-tools businessinzichten kan filteren uit data.

De huidige trends vragen om nieuwe kennis en skills. Opleiders kunnen op hun beurt de IT-professional helpen om aan deze vraag te voldoen: door IT’ers de juiste kennis voor te schotelen op de juiste, efficiënte manier. “Dat kan in de eerste plaats door proactief kennis te delen en zo een kennisnetwerk of actieve community te creëren”, zegt Augustus. “Dat is een snelle, efficiënte manier om informatie te delen. Heeft iemand een vraag? Dan is de kans groot dat een ander community-lid die beantwoordt.” Op dit gebied liggen volgens Augustus kansen voor opleiders. In de tweede plaats is er voor opleiders de taak weggelegd om cursisten de juiste kennis en skills bij te brengen. “Dus over functioneel beheer, de cloud, privacy en security, data-architecturen en het strategisch inzetten van IT. Door IT’ers op deze aspecten op te leiden, kunnen we samen met de opleiders IT-professionals kweken die perfect voorbereid zijn op de IT-wereld van vandaag en morgen.”